Vi betragter os selv som en demokratibevægelse. Det gør vi, da EU på mange måder ødelægger det demokrati, som vi er vant til herhjemme. Forskellige undersøgelser siger, at EU bestemmer det meste af lovgivningen herhjemme. Nogle undersøgelser siger mellem 60 og op mod 80 procent, mens en tysk delstatsundersøgelse for nogle år siden viste, at EU bestemmer 84 procent af deres love.

Det er et stort demokratisk problem. Ja, faktisk er det en underdrivelse at tale om et demokratisk underskud i EU. For EU har intet med demokrati at gøre.

Har EU først taget magten, så fanger bordet. Så kan vi ikke vælge andre politikere, der kan lave upopulære love om, hvilket ellers er meningen med et demokrati. Så bestemmer EU derimod og Folketinget, bliver sat uden for indflydelse.

Folkebevægelsen mod EU er ikke imod samarbejde, men det skal ske på en demokratisk måde, hvor de enkelte landes befolkninger kan vælge nogle politikere til at lovgive i deres egne lande, og hvad man skal samarbejde om internationalt. Derfor ønsker vi heller ikke, at Danmark skal lukke sig om sig selv.

Vi kan sagtens melde os ud af EU og have et godt samarbejde med både EU-lande og lande uden for EU. Det gælder langt de fleste politiske områder, for eksempel i forhold til handel, hvor Danmark sagtens kan handle med alle EU-lande, selvom vi melder os ud. På nogle områder vil det faktisk gavne dansk økonomi at melde os ud af EU.

Folkebevægelsen mod EU er internationalt orienteret. Faktisk skader EU mange ulande med EU’s politikker, når det kommer til handel, økonomisk udvikling, fiskeri og fredsarbejde. I Folkebevægelsen mod EU arbejder vi for at mindske EU’s skadesvirkninger på ulande og vores EU-modstand sker på et ikke-racistisk grundlag, der hviler på et fundment af internationalt udsyn og medmenneskelighed.

Folkebevægelsen mod EU er tværpolitisk. Det betyder, at vi har medlemmer fra mange forskellige danske partier, men det betyder ikke, at vi er upolitiske. I disse år bestemmer EU mere og mere over eksempelvis vores arbejdsmarked, forbrugerpolitik, miljøet og velfærden. Derfor har Folkebevægelsen mod EU også et idégrundlag, hvor vi netop at forsvarer overenskomstsystemet, velfærd, miljø, ulande og sundhed imod EU’s forringelser. Og det gør vi som en samlet tværpolitiske bevægelse.

Folkebevægelsen mod EU er valgt ind i EU-parlamentet med et medlem. Hun hedder Rina Ronja Kari. I Parlamentet arbejder Rina og Folkebevægelsen mod EU imod mere magt til EU, for mere demokrati, menneskerettigheder og vores idegrundlag. Dette arbejde er til gavn for Danmark, hele Europa og resten af verden omkring os.

Herunder kan I læse meget mere om Folkebevægelsens politik på en lang række politisk områder.