Et godt miljø og en ren natur er afgørende for alt liv på jorden.

Det kræver, at vi tager miljø og natur alvorligt i udviklingen af vores samfund. Men alt for ofte er EU-regler til skade for miljø og natur eller så begrænser de landenes muligheder for at lave strengere regler.

EU-medlemskabet betyder også, at Danmarks stemme i internationale miljøforhandlinger ofte forsvinder.

EU-støtte kan også være med til at skabe problemer for mere miljøvenlige alternativer. Det gælder f.eks. EU støtte til motorveje og konventionelt landbrug.

I Folkebevægelsen mod EU kæmper vi for, at Danmark kan lave miljølovgivning, der går længere end EU og vi vil ikke, at Danmarks stemme skal begrænses af EU i internationale miljøforhandlinger.

Her er nogle eksempler på, at EU er et problem for miljøet og naturen:

EU underkender den danske PSO-ordning, der skal finansiere omstillingen til grøn energi i Danmark: www.dr.dk/Nyheder/Penge/2014/09/07/204715.htm

EU støtter atomkraft: EU’s atomenergifællesskab, Euratom, er en af EUs grundpiller i Romtrakten fra 1957 og EU promoverer udvikling af atomkraft. Se f.eks. http://ing.dk/artikel/eu-vil-tillade-stoette-til-atomkraft-som-var-det-vedvarende-energi-160588

Danmark støtter lån til kulkraft gennem EU: http://www.information.dk/telegram/467024

EU tillader ikke offentlige kampagner for nærproducerede fødevarer: http://www.sydsvenskan.se/vetenskap/miljo/eu-stoppar-kampanj-for-narproducerat/

EU’s miljøblomst kan true både det danske Øko-mærke og det nordiske svanemærke: http://www.okologi.dk/aktuelt/nyheder/2011/okt/eu-blomst-paa-foedevarer-vil-svaekke-oe-maerket.aspx

EU-regler er et problem for nærproducerede fødevarer: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/eu-regler-hotar-narproducerade-livsmedel