Nyhed

Flere milliarder ekstra til velfærd, ulandshjælp og jernbaner


29. august præsenterer Finansministeriet regeringens forslag til finanslov for 2007. Statsminister Anders Fogh Rasmussen har allerede røbet, at de vil bruge 900 millioner kroner ekstra på sygehusene, 800 millioner ekstra på ældreområdet og 900 millioner ekstra på ulandshjælp. Dermed har han bl.a. overtrumfet Socialdemokraternes ældrepakke til 500 millioner. Samtidigt skriger bl.a. det nedslidte jernbanenet på store investeringer.
Folkebevægelsen mod EU har fundet flere milliarder ekstra til finansloven, så landets presserende problemer kan løses. Hvis Danmark melder sig ud af EU sparer vi udgifter som i 2007 beløber sig til lidt over 19,4 mia. kr. Selvom vi ville have fået 11,6 mia. kr. tilbage til bundne formål, så er der en milliardgevinst.

- I Folkebevægelsen mod EU er vi selvfølgelig klar over, at nogle af de udbetalinger, som i dag kommer fra EU, ikke kan stoppes fra en dag til den næste. Nogle af udbetalingerne går måske endda til fornuftige formål, som Folketingspolitikerne også vil prioritere i fremtiden. Men med EU-parlamentets ændringer i EUs regionsstøtte kommer vores nettounderskud på medlemskabet op over 8 milliarder om året. De øvrige økonomiske konsekvenser af en udmeldelse vil gøre gevinsten betydeligt større, vurderer Sven Skovmand fra Styrelsen i Folkebevægelsen mod EU.
Sven Skovmand er en af forfatterne på forslaget til finansloven for 2007 – det første forslag til en finanslov Folkebevægelsen er kommet med i sin 34-årige historie. Forslaget blev i dag præsenteret ved et pressemøde på Christiansborg og vil blive sendt til Finansministeriet samt finansordførerne for Folketingets partier.

- Når Folkebevægelsen ønsker udmeldelse er det primært et spørgsmål om at genvinde selvbestemmelse, folkestyre og en selvstændig stemme på verdensplan, men der er også en økonomisk gevinst, som er dybt relevant i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Derfor stiller vi dette forslag nu, forklarer Ole Krarup, som er medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU i forbindelse med pressemødet og fortsætter:
- De danske skattekroner er langt bedre investeret i sundhed, velfærd, ulandshjælp, offentlig transport og andre trængende områder end i bureaukratiets udemokratiske højborg i Bruxelles.

- Vi ser meget gerne, at Danmark fortsætter med at støtte indsatsen for udvikling og bedre levevilkår i Østeuropa og ulandene. Det er der heller intet i vejen for. Norge er ikke medlem af EU, men giver alligevel værdifuld økonomisk hjælp de nye EU-lande og ulandene. Og Norges uafhængighed giver dem frihed til at spille en større og bedre rolle end Danmark kan i EU i dag, siger Rina Ronja Kari, som også deltog på pressemødet. Hun er talsperson for Folkebevægelsens Ungdom mod EU og Folkebevægelsen mod EUs forretningsudvalg.


Ønsker I yderligere oplysninger, kan I kontakte:

Ole Krarup, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 40 41 90 54 – email: ole@folkebevaegelsen.dk
Sven Skovmand, forfatter af forslaget og medlem af Styrelsen i Folkebevægelsen mod EU, på telefon 86 38 16 88 – email: sven@samtid.dk
Rina Ronja Kari, talsperson for Folkebevægelsens Ungdom mod EU og medlem af forretningsudvalget i Folkebevægelsen mod EU, på mobil 26 70 18 16 – email: rina@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef i Folkebevægelsen, på 35 82 18 00 eller mobiltelefon 20 16 65 67 -email: ib@folkebevaegelsen.dk
Poul Gerhard Kristiansen, landssekretær i Folkebevægelsen mod EU, på 35 82 18 00 eller mobiltelefon 28 74 78 55 – email: poulgerhard@folkebevaegelsen.dk