Nyhed

Udemokratisk at overvåge Folkebevægelsen mod EU


PET har overvåget Folkebevægelsen mod EU. Det fremgår af den såkaldte PET-rapport, som blev offentliggjort i dag.
”En gennemgang af sagens akter viser, at PET ikke på noget tidspunkt foretog en intensiv overvågning af den danske EF-modstand i sig selv: PET har således ikke sendt kilder eller penetranter ind i Folkebevægelsen, og der er ikke spor af, at PET anvendte kontaktnet over for EF-modstanden…Derimod indsamlede PET oplysninger om EF-modstandernes organisationer, det vil sige først og fremmest Folkebevægelsen, og om deres virke.”
Citat fra PET-kommissionens rapport: PET’s overvågning af protestbevægelser 1945-1989 s. 239.

- PET-kommissionens afsnit om Folkebevægelsen er ubehagelig læsning. På trods af, at bevægelsen altid har haft en rent demokratisk karakter, har PET omhyggeligt undersøgt, om bevægelsen kunne tænkes at være støttet af Sovjetunionen, og den har foretaget vurderinger af, om blandt andet jeg og Jens-Peter Bonde skulle have været »påvirkningsagenter« for russerne, udtaler Sven Skovmand, der er medlem af Folkebevægelsens forretningsudvalg og flere gange er nævnt i Kommissionens rapport.
- Denne mistænkeliggørelse af en helt igennem lovlig organisation er dybt forargelig. Den siger noget om, hvor farligt det er at have en hemmelig organisation, der helt på egen hånd fastslår, hvad der er til skade for Danmarks sikkerhed, siger Sven Skovmand og tilføjer:
- På den baggrund virker det forbløffende, at kommissionen kan komme til det resultat, at PET har handlet i overenstemmelse med sine beføjelser.

Læs mere:
PET’s overvågning af protestbevægelser 1945-1989 - klik her!

Ønsker I yderligere oplysninger, kan I kontakte:
Sven Skovmand, forretningsudvalgsmedlem for Folkebevægelsen mod EU og tidl. MEP (N) og MF (RV) på telefon 86 38 16 88 / sven@samtid.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 /ib@folkebevaegelsen.dk

Læs mere på Folkebevægelsens hjemmeside – www.folkebevaegelsen.dk